Meni Zapri

Smo skupina aktivnih astronomov, ki nas družijo opazovanja, izobraževanja in raziskovanja. Z astronomijo smo se začeli ukvarjati različno – nekaterih že pri malih nogah, nekateri kasneje. Nekateri imamo lastno opremo, drugi ne. A družijo nas skupne strasti – do astronomije, raziskovanja vesolja, temnega neba, druženja pod nočnim nebom in popularizacije astronomije v javnosti. Vse to pa imamo priložnost izraziti in doživeti kot Astronomsko društvo Labod.

Vodimo več izobraževalnih programov – Spoznajmo nebo in zvezde (SNZ), Astronomski izobraževalni tabori (AIT), predavanja na šolah, izobraževanja učitejev in usposabljanje za delo s teleskopi. V društvu te dejavnosti vodijo prav za te programe usposobljeni demonstratorji, saj nam je pomembna kvaliteta in način posredovanega znanja. Programe smo pripravili v skladu z interesi šol in učiteljev in lastnimi izkušnjami, ki smo jih pridobili pri demonstracijah in predavanjih.

Z aktivnim delovanjem pokrivamo različna področja astronomije: planetarna astrofotografija, fotometrija spremenljivih zvezd in objektov Osončja, astrofotografija megličastih objektov, spremljanje aktivnosti meteorjev in kometov, opazovanja izjemnih astronomskih dogodkov kot so mrki in polarni siji. Svoja opazovanja pošiljamo na organizacije, ki jih posredujejo profesionalnim astronomom za nadaljne raziskave.

Dejavno se zavzemamo za temno nebo nad Slovenijo in aktivno pristopamo k problemu svetlobnega onesnaženja. Umetna svetloba posega v naš, živalski in rastlinski ekosistem, posega v naše počutje, zdravje, v našo varnost. To je problem vseh nas in prav zaradi tega je osveščati javnost o problemu svetlobnega onesnaženja pomemben del našega delovanja.

Astronomsko društvo Labod je odprtega tipa, v svoje kroge vabimo vse z aktivnim interesom za udejstvovanje v amaterski astronomiji.

Najdete na vseh večjih astronomskih dogodkih v Sloveniji, kot je naprimer vsakoletni Messierjev maraton, vedno pa nas lahko kontaktirate tudi preko spletnega naslova info@ad-labod.si. Hvala za izkazano zaupanje.